Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΤΖΑΚΟΣ - ΑΠΟ ΤΟ 1955


                 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΤΖΑΚΟΣ - ΑΠΟ ΤΟ 1955